Go To Content
:::

รับกระบวนการบริการ

  • Publication Date :
  • Last updated:2024-06-21
  • View count:491

รับกระบวนการบริการ:

  1. รับเบอร์รอคิวโทรมา
  2. กรอกบัตรเข้าชมและรายการสิ่งของที่จะส่งเข้า
  3. ลงทะเบียนเยี่ยมผู้ต้องขังด้วยสัญญาณไฟ
  4. เข้าห้องรอรอเยี่ยมผู้ต้องขังตามสัญญาณไฟ

ไทม์เซิร์ฟเวอร์:ทุกวันจันทร์ ~ ศุกร์

วันธรรมดา: 08:10~11:30 น.; 13:20~16:00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์มีเฉพาะวันอาทิตย์แรกของเดือน

ปิด: 08:10~11:30 น.; 13:20~16:00 น.

ทรศัพท์บริการ:
ไลน์ปรึกษา(จองคิว) : 04-23891296#183

จำนวนการเข้าชม:
ระดับสี่สัปดาห์ละครั้ง ระดับสามทุกๆสี่วัน ระดับที่สองทุกๆสามวัน ระดับหนึ่งวันละครั้ง

กฎการพกพา:
อาหารไม่เกิน 2 กก. ต่อครั้ง หนังสือและหนังสือพิมพ์ไม่เกินครั้งละ 3 ฉบับ

ที่อยู่:
408217- เลขที่ 9 ถนนเป่ยเตอ อำเภอหนานทง เมืองไถจง

Go Top