Go To Content
:::

Nhận quy trình dịch vụ

  • Publication Date :
  • Last updated:2023-06-19
  • View count:3633

Nhận quy trình phục vụ:

1. Lấy số, chờ gọi đến lượt

2. Điền phiếu thăm nuôi và liệt kê vật phẩm gửi vào

3. Đăng ký thăm phạm nhân theo tín hiệu đèn báo

4. Vào phòng chờ, đợi thăm phạm nhân theo tín hiệu đèn báo

 

Thời gian phục vụ:

Thứ Hai ~ thứ Sáu hàng tuần

Ngày thường: 8:10~11:30 sáng; 1:20~16:00 chiều

Ngày nghỉ chỉ phục vụ vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng

Ngàynghỉ: 8:10~11:30 sáng; 1:20~16:00 chiều

 

Điện thoại phục vụ: +886-4-23891296#183

 

Số lần thăm nuôi:

Cấp độ Bốn mỗi tuần 1 lần, cấp độ Ba 4 ngày 1 lần, cấp độ Hai 3 ngày 1 lần, cấp độ Một mỗi ngày 1 lần.

 

Quy định mang đồ:

Đồ ăn mỗi lần nhiều nhất 2kg; sách báo mỗi lần nhiều nhất 3 cuốn.

 

 

Điện thoại miễn phí:

408217- Số 9, Đường Peide, Quận Nam Thông, Thành phố Đài Trung.

Go Top