Taichung Prison ,Agency of Corrections , Ministry of Justice
:::
:::
*
Tiếng Việt
plurkfacebooktwitterForwardForwardGo BackGo Back
Nhận quy trình dịch vụ
  • Publication Data:2017/5/22

Nhận quy trình phục vụ:

1. Lấy số, chờ gọi đến lượt

2. Điền phiếu thăm nuôi và liệt kê vật phẩm gửi vào

3. Đăng ký thăm phạm nhân theo tín hiệu đèn báo

4. Vào phòng chờ, đợi thăm phạm nhân theo tín hiệu đèn báo

 

Thời gian phục vụ:

Thứ Hai ~ thứ Sáu hàng tuần

Ngày thường: 8:10~11:30 sáng; 1:20~04:00 chiều

Ngày nghỉ chỉ phục vụ vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng

Ngàynghỉ: 8:10~11:30 sáng; 1:20~04:00 chiều

 

Điện thoại phục vụ: 04-23891296#183

 

Số lần thăm nuôi:

Cấp độ Bốn mỗi tuần 1 lần, cấp độ Ba 4 ngày 1 lần, cấp độ Hai 3 ngày 1 lần, cấp độ Một mỗi ngày 1 lần.

 

Quy định mang đồ:

Đồ ăn mỗi lần nhiều nhất 2kg; sách báo mỗi lần nhiều nhất 3 cuốn.

 

 

Điện thoại miễn phí:

0800-852-800

*
  • Last updated:2018/5/11
  • Count Views:995
*
*

Meets A+ accessibility standards Declaration on Privacy Right ProtectionOpen Information AnnouncementInformation Security PolicyService Phone

Best viewed with IE 6.0 or higher with 1024 x 768 resolution. Copyright c2005 Ministry Of Justice, All rights reserved.
Service Phone-Call: +886-4-23891296,E-mail box:tcpmail@mail.moj.gov.tw
NO. 9, Peh Teh Rd., Nandun District, Taichung City, 408, Taiwan.

*